Beauty Therapy by Angie

Privacy Verklaring

Hier vind je de privacy verklaring van Beauty Therapy by Angie. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Beauty Therapy by Angie.

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Angie Ragoobar, Beauty Therapy by Angie.

Beauty Therapy by Angie

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Beauty Therapy by Angie. Beauty Therapy by Angie biedt met haar team schoonheids- en verwante behandelingen en bijpassende producten aan consumenten.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Beauty Therapy by Angie verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Beauty Therapy by Angie, neem dan gerust contact op!

info@alkmaarbeautytherapy.nl | T: 072-5823218 / 06-30862978 | Arcadialaan 4 | 1813KN | Alkmaar| KvK 65289390

 

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door Beauty Therapy by Angie Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven

Beauty Therapy by Angie stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op het delen van branche gerelateerde informatie. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Beauty Therapy by Angie. Na het verzenden van het registratieformulier ontvangt u een bevestigingsmail van ons. Registratie wordt pas van kracht als u op de link in de bevestigingsemail heeft geklikt. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief. Gebruik hiervoor de afmeldingsfunctie aan het einde van elke e-mail. Uw e-mailadres wordt dan onmiddellijk uit het systeem verwijderd. Voor zover u zich op de nieuwsbrief hebt geabonneerd, heeft u de volgende toestemmingsverklaring ingediend: ik stem ermee in om reclame te ontvangen van Beauty Therapy by Angie in de vorm van nieuwsbrieven. De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt alleen plaats met uw toestemming. De toestemming die u geeft bij de registratie voor de nieuwsbrief. Het indienen van deze toestemmingsverklaring bij de verwerking en het gebruik van mijn persoonlijke gegevens voor reclame en marktonderzoek is op elk moment vrijwillig en herroepbaar met ingang van kracht. Een intrekking kan bijvoorbeeld per e-mail: info@alkmaarbeautytherapy.nl

 1. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Beauty Therapy by Angie via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer en projectomschrijving.

 1. Analytics

De website van Beauty Therapy by Angie verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers

De gegevens die Beauty Therapy by Angie ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. Hostnet

De e-mail van Beauty Therapy by Angie. wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet.

 1. Manage WP

De website en back-ups van de website worden gehost bij Manage WP. Gegevens die jij achterlaat op de website van Beauty Therapy by Angie worden beveiligd opgeslagen via Manage WP in de beveiligde Amazon S3 cloud-omgeving in Europa.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Beauty Therapy by Angie, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@alkmaarbeautytherapy.nl

 1. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Beauty Therapy by Angie. via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 1. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Beauty Therapy by Angie of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Beauty Therapy by Angie. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Beauty Therapy by Angie privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Jouw rechten

 1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Beauty Therapy by Angie vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Beauty Therapy by Angie Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 1. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Beauty Therapy by Angie Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

 1. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Beauty Therapy by Angie vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 1. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Beauty Therapy by Angie niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

 1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Beauty Therapy by Angie jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@alkmaarbeautytherapy.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 1. Plichten

Beauty Therapy by Angie verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Beauty Therapy by Angie via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Beauty Therapy by Angie de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Beauty Therapy by Angie met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Beauty Therapy by Angie behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Beauty Therapy by Angie dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Beauty Therapy by Angie te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@alkmaarbeautytherapy.nl | T: 072-5823218 / 06-30862978 | Arcadialaan 4 | 1813KN | Alkmaar| KvK 65289390